Výběr komponent kamerového systému

Při rozhodnutí pořídit do Vašeho objektu kamerový systém budete záhy postaveni před rozhodnutí, jaké komponenty pro Vás budou nejvhodnější. Naše firma Vám samozřejmě v tomto vyjde maximálně vstříc a díky zkušenostem dokážeme navrhnout řešení kamerového systému s optimálním poměrem ceny k možnostem, a to tak, aby maximálně splňoval účel jeho pořízení. K tomu je potřeba si předem položit několik základních otázek, které vystihnout smysl pořízení systému. Zde jsou ty nejpodstatnější, včetně možných odpovědí:

1) jde mi pouze o prevenci nebo skutečně požaduji sledování prostoru?

Pokud jde pouze o prevenci, nabízí se nejlevnější řešení v pořízení atrap bezpečnostních kamer, které ve spojení s cedulkami "monitorováno kamerovým systémem" působí preventivně a jistě dokážou část nenechavců odradit. Atrapy kamer jsou natolik věrohodné, že bez bližšího zkoumání je nerozezná ani odborník. Většinou ovšem skutečně potřebujeme sledovat určitý prostor, takže pokračujeme ve výběru funkčního kamerového systému další otázkou.

2) potřebuji pořizovat záznam dění v prostoru?

Pokud stačí pouhé sledování aktuální situace v prostoru, vystačíme s jednou/více kamerami a jedním/více monitory. V případě jednoho monitoru a více kamer se pouze doplní kvadrátor, který sloučí obraz z více kamer na jeden monitor. Toto řešení má-li mít smysl, vyžaduje personál sledující nepřetržitě monitor. Stále ale chybí možnost zpětně dokázat, že se ve sledovaném prostoru v určitou dobu něco odehrálo. Proto je ve většině případů účelné provádět záznam s možností zpětně vyhledat událost podle data a času. Pokud je třeba pořizovat záznam, pokračujeme ve výběru další otázkou.

3) je potřeba pořizovat záznam trvale?

Zde je třeba si odpovědět, jestli má záznam dokumentovat pouze chování osob, které mají do objektu povolen přístup (zaměstnanci, zákazníci) nebo má sloužit i k případné dokumentaci neoprávněného vniku osob do objektu. Pokud se jedná jen o sledování osob s povoleným přístupem do objektu, předpokládáme, že je objekt během záznamu vždy dostatečně osvětlen denním nebo umělým světlem a vystačíme tak s kamerami bez nočního vidění a obvykle i s běžnou citlivostí. Naopak požadujeme-li dokumentaci případného nepovoleného vstupu, bude se tento odehrávat mimo pracovní dobu a dle povahy objektu nejpravděpodobněji v noci. Pokud objekt není trvale osvětlen, bude nezbytné použít kamery s vysokou citlivostí nebo s vlastním přisvětlením snímaného prostoru. Toto pracuje na bázi infračerveného světla, produkovaného obvykle skupinou výkonných IR LED zabudovaných přímo v kameře kolem objektivu. Toto světlo není viditelné, s vyjímkou velmi slabého červeného svitu samotných LED a případná nežádoucí "návštěva" o pořizování záznamu pravděpodobně nebude vědět.

4) bude někdy probíhat záznam i v naprosté tmě?

Jedná-li se o zcela uzavřený prostor, obvykle je v objektu bez osvětlení "totální" tma a je nutno použít kamery s nočním viděním pomocí IR přisvětlení. Pokud je ve snímanám prostoru i v noci zbytkové osvětlení (různé zdroje světla, zejména ve městech), může být výhodnější zvolit extrémně citlivou kameru, která vystačí bez IR přisvětlení. Obraz je takto stejnoměrně jasný po celé ploše a zejména v různých vzdálenostech od kamery. Kamery vybavené IR přisvětlením poskytují nejjasnější obraz v centrální oblasti a směrem k okrajům obrazu se účinnost osvětlení snižuje, stejně tak intenzita prudce klesá se vzáleností od kamery. Může tak dojít k situaci, kdy je popředí ve střední oblasti osvětleno až nadměrně, naopak v pozadí u okraje obrazu nelze rozeznat potřebné detaily, které se ztrácí v šumu. Proto by měla být snaha použít raději vysoce citlivou kameru všude tam, kde je alespoň nějaké zbytkové osvětlení a kde to dovolí finanční rozpočet (vysoce citlivé kamery jsou obvykle dražší, než srovnatelné kamery s IR přisvětlením).

5) jaké zvolit ohnisko objektivu (šířku záběru)?

Toto je velmi důležitá otázka a odpověď by měla být - použijeme kameru s objektivem o co nejdelší ohnisko, tedy co nejmenší šířku záběru, která ještě umožní dostat do záběru celou část prostoru, která nás zajímá, ale přitom nebude zbytečně zabírat cokoliv navíc (zdi, strop, podlaha, ulice...) mimo zájmový prostor. Je to současně nejlevnější cesta (varianty jednoho typu kamery s různým ohniskem objektivu obvykle mají stejnou cenu), jak získat ze záznamu maximální rozlišení detailů. Může se zdát velmi snadné a často se tak bohužel i děje, použít kameru s širokým úhlem záběru, která nevyžaduje příliš přesné směrování a při tom zabere celý prostor. Zdánlivá výhodnost takového řešení končí ve chvíli, kdy potřebujeme ze záběru dostat nějaký detail, ovšem zjistíme, že ani při zvětšení záznamu nelze žádné drobné detaily rozeznat, protože jsou díky širokému záběru prostě moc malé. Naší snahou tedy je, vždy přizpůsobit šířku záběru přesně na zájmový prostor, což sice způsobí trochu náročnější směrování kamery, ale bohatě se to vrátí v lepší průkaznosti pořízeného záznamu. Nejlepší možností je použití kamery se zoom objektivem, která umožní přímo na místě nastavit potřebný úhel záběru zcela přesně. Ale většinou dostačuje kamera s pevným objektivem, jehož ohnisko je zvoleno při obhlídce prostoru instalace s využitím testovací kamery se zoom objektivem. S úhlem záběru úzce souvisí následující dotaz.

6) jaké zvolit rozlišení kamery?

Odpověď se nabízí sama, co největší. Ovšem s nárůstem rozlišení poměrně strmě stoupá i cena kamery. Horizontální rozlišení kamer se prohybuje v rozmezí přibližně 380 až 700 takzvaných TV řádků. Tj. maximální počet bodů na šířku záběru, které lze v obraze snímaném kamerou ještě od sebe rozlišit. Body s vyšší hustotou (v praxi jemnější detaily) už v obraze splývají a nelze je rozlišit. A jaké rozlišení tedy zvolit? Nejvýhodnější poměr cena/kvalita má v tomto případě rozlišení 600 tv řádků (někdy označení TVL). Vyšší rozlišení se už viditelně příliš neprojeví, přitom takové kamery jsou mnohem dražší, naopak proti nejnižšímu rozlišení 420 je to znatelný nárůst kvality.

Tady je nutno zopakovat, že spávná volba šířky záběru, viz. odstavec 5) dokáže výsledný záběr vylepšit podstatně více, než volba kamery s vyšším rozlišením. Rozdíl v rozlišení detailů mezi nejhorší (380TVL) a nejlepší (700TVL) kamerou je maximálně dvojnásobek, zato volbou vhodné šířky záběru můžeme získat rozlišení detailů mnohonásobně lepší a to dokonce při zachování nebo jen mírném nárůstu ceny kamery. Uvedeme praktický příklad pro lepší představu vlivu rozlišení a úhlu záběru: Potřebujeme např. snímat vchod do objektu, přičemž kamera nemůže být umístěna přímo na vchodu, ale např. na rohu budovy vzdáleném 10m od vchodu. Použijeme-li kameru s běžným širším úhlem záběru 75° (objektiv 3,6mm) a rozlišením 420TVL, budeme sice mít v záběru dveře, ale ty budou jen malé (např. 20% výšky obrazu a osoby ještě méně) a zbytek obrazu bude zabírat zeď budovy a přilehlá ulice, které nás nezajímají. Vyměníme-li kameru za lepší se 700TVL, můžeme si vcházející osobu 1,6x zvětšit při zachování stejné kvality, což stále není ani zdaleka polovina obrazu. Zato vyměníme-li objektiv za delší ohniskovou vzdálenost (menší šířku záběru, nebo-li větší přiblížení) např. 16mm, budou dveře zabírat hned 88% výšky obrazu i s původní kamerou s rozlišením 420TVL. Takže mnohem snadněji rozlišíme obličej vstupujících osob. Jiná situace je v případě, kdy je nezbytné snímat současně jednou kamerou větší prostor a není možnost použití kamery s užším záběrem. Tam je potom na místě volba kamery s vysokým rozlišením, ovšem jak jsme vysvětlili výše, nelze od toho čekat zázraky. Lepší rozlišení lze v takovém případě očekávat pouze v případě kamerových systémů s digitálním přenosem (IP kamery), kde se objevují už i 5Mpixelové kamery, které poskytují horizontálně cca 4x lepší rozlišení, než nejlepší kamery s analogovým přenosem. V podobném poměru jsou ovšem i ceny takových kamer.

7) Jaký zvolit záznamový a ovládací terminál?

Existují dvě základní možnosti řešení terminálu pro kamerový systém. Jsou to buď nezávislý digitální rekordér a neboPC doplněné o záznamovou kartu a software. Jaké jsou rozdíly? V dnešní době prakticky žádné, funkční výbava, možnosti konfigurace, vzdáleného přístupu přes internet i kvalita záznamu se u obou typů zařízení pohybuje od základních zařízení pro nenáročné aplikace až po přístroje vhodné k profesionálnímu použití. Podle čeho tedy vybírat? Základní kriteria jsou zejména v ceně a v možnostech rozšiřování. Nezávislý rekordér je levnější, než terminál s podobnými parametry na bázi PC, daní za to je nulová možnost rozšiřitelnosti kamerového systému, protože rekordér má určitý počet vstupů pro kamery a počet kamer je tedy končený a bez výměny rekordéru jej nelze navýšit. Naopak terminál na bázi PC má sice vyšší cenu, ale umožňuje kdykoliv vyměnit záznamovou kartu za jinou s větším počtem vstupů, případně doplnit druhou nebo i třetí totožnou kartu a tím počet vstupů násobit. Toto řešení má i nevýhody, nejedná se o jednoúčelové zařízení a je závislé na stabilitě operačního systému a ostatního SW běžícího v počítači a nevýhodou může být i vyšší spotřeba, která se projeví při používání záložního akumulátorového zdroje v kratší výdrži při výpadku rozvodné sítě. Terminál na bázi PC také neumožňuje automatické obnovení funkce v případě výpadku napájení a je nutný zásah obsluhy. Pokud tedy nepožadujeme možnost rozšíření kamerového systému v budoucnu, doporučujeme volbu nezávislého digitálního rekordéru s potřebným počtem vstupů. Získáme tak nejspolehlivější, jednoúčelové zařízení, které se vyznačuje menšími rozměry (snadněji se ukryje), nízkým odběrem proudu a schopností automatického obnovení funkce po výpadku napájení z rozvodné sítě. Ovládání takového zařízení probíhá pomocí myši a menu na obrazovce podobným způsobem jako u počítače nebo pomocí IR dálkového ovládání a ovládací menu námi nabízených přístrojů je v češtině!

Doufáme, že Vám výše uvedené otázky a možné odpovědi usnadní orientaci při výběru vhodné konfigurace kamerového systému. My Vám samozřejmě navrhneme kompletní řešení, které nejlépe splní Vaše požadavky, ale naší snahou je, aby i zákazník měl alespoň základní představu, proč doporučujeme ty které komponenty a mohl se tak kvalifikovaně rozhodovat.
Děkujeme za pozornost!

 


Administrace webu    Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2012